2011 City Council Minutes
 December 27, 2011 - Regular Meeting 
 December 13, 2011 - Regular Meeting 
 November 28, 2011 - Adjourned Regular Meeting 
 November 28, 2011 - Adjourned Special Meeting 
 November 22, 2011 - Adjourned Special Meeting 
 November 22, 2011 - Regular Meeting 
 November 21, 2011 - Adjourned Special Meeting 
 November 15, 2011 - Adjourned Special Meeting 
 November 14, 2011 - Adjourned Special Meeting 
 November 9, 2011 - Adjourned Special Meeting 
 November 8, 2011 - Regular Meeting 
 November 8, 2011 - Special Meeting 
 October 25, 2011 - Regular Meeting 
 October 20, 2011 - Adjourned Special Meeting 
 October 17, 2011 - Special Meeting 
 October 11, 2011 - Regular Meeting 
 October 11, 2011 - Special Meeting 
 September 27, 2011 - Regular Meeting 
 September 13, 2011 - Regular Meeting 
 September 13, 2011 - Special Meeting 
 August 23, 2011 - Regular Meeting 
 August 17, 2011 - Special Meeting 
 August 9, 2011 - Regular Meeting 
 July 27, 2011 - Special Meeting 
 July 26, 2011 - Regular Meeting 
 July 12, 2011 - Regular Meeting 
 June 28, 2011 - Regular Meeting 
 June 14, 2011 - Regular Meeting 
 May 24, 2011 - Regular Meeting 
 May 10, 2011 - Regular Meeting 
 May 7, 2011 - Adjourned Regular Meeting 
 April 26, 2011 - Regular Meeting 
 April 25, 2011 - Adjourned Regular Meeting 
 April 12, 2011 - Regular Meeting 
 March 22, 2011 - Regular Meeting 
 March 8, 2011 - Regular Meeting 
 February 22, 2011 - Regular Meeting 
 February 8, 2011 - Regular Meeting 
 January 25, 2011 - Regular Meeting 
 January 11, 2011 - Regular Meeting